actueel

OASE Weekthema

OASE Weekthema week 11

Wat is een wonder? Als de hemel ’s nachts oplicht door het noorderlicht? Als het leven meer kleur blijkt te hebben dan je dacht?

19 februari jl. heb ik u via de mail uitgenodigd voor de ouderavond van leerjaar 3. Deze wordt gehouden op woensdag 4 maart 2015. U bent om 19.15 uur van harte welkom in de Eetkringe. Na een kopje koffie beginnen we om 19.30 uur met algemene informatie over het vervolgonderwijs na CSG Eekeringe, verzorgd door dhr. Meijer. Aansluitend zal mevrouw S. Koster u informeren over de snuffelstage. Als laatste mag ik u iets vertellen over de zeilreis. Lees verder...
Geplaatst op maandag 2 maart 2015
Tijdens de kennismakingsavonden in september vorig jaar hebben ouders aangegeven betrokken te willen zijn bij actuele leerlingenzaken. Met andere ouders/verzorgers van gedachten wisselen, weten wat er leeft en hoe te handelen in bepaalde gevallen, kan steun geven in de omgang met uw kind, onze leerling. Lees verder...
Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015
Woensdagmiddag 4 maart a.s. wordt er vanuit de sectie LO voor de vierde keer een sportinstuif georganiseerd. Een leuke en sportieve manier om kennis te maken met de opzet van onze sportklas. Het is de bedoeling dat de huidige leerlingen groep 8 een goed beeld krijgen van de invulling en de manier waarop de sportklas wordt vormgegeven. We hopen dat de leerlingen op basis van deze middag een bewuste keuze kunnen gaan maken voor onze sportklas. Lees verder...
Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015
Op maandag 16 februari wordt de schoolmusical “Like” opgevoerd in Theater de Meenthe. De musical gaat over het cyberpesten. Een zeer actueel en serieus onderwerp gevat in heldere taal, met op de juiste momenten een goede dosis humor, popmuziek en dans. Lees verder...
Geplaatst op dinsdag 10 februari 2015
Woensdag 28 en donderdag 29 januari hebben we onze Open Avonden gehad. Er was net als voorgaande jaren weer een goede opkomst van groep 8-leerlingen met hun ouders/verzorgers. Iedereen hartelijk dank voor de getoonde belangstelling! Lees verder...
Geplaatst op maandag 2 februari 2015