actueel


Geachte ouders/verzorgers,

 

De eerste weken van dit schooljaar zijn achter de rug.

Hopelijk heeft uw kind een goede start gemaakt in de derde klas.

Het is een goede gewoonte om ouders aan het begin van een schooljaar kennis te laten maken met de nieuwe mentor. Verder is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden over het derde leerjaar.

 

Graag nodigen wij u daarom uit voor de eerste ouderavond op

maandag 24 september a.s. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Eetkringe.

Na een kopje koffie beginnen we om 19.30 uur met algemene informatie over de examenregeling en het PTA, verzorgd door dhr. R. Driessen.

Verder wordt u hier geïnformeerd over de rekentoets, LOB en de maatschappelijke stage.

 

Daarna gaat u met de mentor mee. In het leslokaal kunt u kennis maken met de nieuwe mentor en worden er allerlei zaken besproken die voor uw kind dit jaar belangrijk zijn.

Vanzelfsprekend is hier ook ruimte voor vragen van uw kant.

 

We zien u graag op maandag 24 september a.s.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de 3e-jaars mentoren en dhr. Driessen

 

 

Mevr. A.J. Zantingh

Leerjaarcoördinator

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018

Programma
 
18.45 uur Inloop koffie/thee Eetkringe
19.00 uur Opening ouderavond
19.10 uur Kennismaking met mentor
 
20.15 uur
Heeft uw kind gekozen voor de sportklas dan is er nog een extra informatieronde in de mediatheek.
 
20.15 - 21.00 uur
Mogelijkheid tot informeel samenzijn.
 
Voor deze avond heeft u als ouder/verzorger een uitnodiging ontvangen. U kunt zich bij de mentor van uw kind middels een e-mail bericht aanmelden.
 
Wij hopen u a.s. dinsdag te kunnen ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren klas 2
 
T. Rijn
leerjaarcoördinator klas 2
Geplaatst op vrijdag 21 september 2018


Geachte ouder/verzorger,

 

Woensdag 12 september om 19.00 uur is de eerste ouderavond gepland.

Deze staat in het teken van de kennismaking van u als ouder/verzorger met de mentor. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de overige ouders/verzorgers uit de klas van uw kind en zal de mentor uitleg geven over de inhoud van leerjaar 1. Tevens is er de ruimte om uw eigen vragen te stellen.

Aansluitend aan deze ouderavond zal er voor de ”sportklasouders/verzorgers” tekst en uitleg worden gegeven over de invulling van de sportklas.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

18.45 uur inloop koffie/thee Eetkringe

 

19.00 uur opening ouderavond

 

19.15 uur kennismaking mentor

 

20.15 uur informatie sportklas

 

20.45 uur informeel samenzijn Eetkringe

 

21.30 uur einde

 

 

Daar wij als school het contact met ouders/verzorgers hoog in het vaandel hebben staan, rekenen wij op uw komst.

 

Mede namens alle mentoren klas 1, graag tot de woensdagavond 12 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

F. Wiersma

Leerjaarcoördinator klas 1

Geplaatst op vrijdag 7 september 2018

Vorig schooljaar zijn leerlingen van klas 1 en 2 bij beeldende vorming bezig geweest met het thema “Spanning”. Dit weekend is er leerlingenwerk te zien tijdens de expositie “Kunst in de kop”. www.kunstindekop.net.

De exposerende leerlingen zijn:

Donnely Supriana, Feven Behre, Romy Dolstra, Janine van der Meulen, Yasmin Brinkman, Noa van Dalen, Tom Beute, Colin Peemen, Sidra Jager, Jolien Benning, Marlise Ridder, Julia Spin, Veerle Beute, Lilian Kuipers, Fleur Bult, Benjamin Buiter, Casmé Brouwer, Mirte de Boer, Nine Doorten, Collin Ijzerman, Elvira Hulzebos, Chris-Jan Oost, Mi Kee van de Bor, Chanice Pit, Nina Vreeling, Mila van Doorn, Diori Griffith, Rosa van de Kamp, Floor Kooijman, Sven van Duinen, Milan Stadig, Nick Gijsman, Sophie Spannenberg, Yana Leemhuis, Django de Lang, Lars Vonk, Roos Dedden, Frank Hokse, Brenden Hof, Lars Vonk, Tolga Turhan, Yaniek Veurman, Demi de Haan, Yven Dolstra en Iljan Groen.

Op donderdagavond 13 september vanaf 19.30 is de expositie nog speciaal geopend voor leerlingen, ouders en andere belangstelling. De organisatie heeft het werk van drie leerlingen uitgekozen die ze een prijs willen toekennen. De prijsuitreiking is om 20 uur. Daarna is er de gelegenheid om workshops te volgen en de kunstenaars te ontmoeten. We nodigen u hiervoor van harte uit.

Paula Groen (mede-organisator Kunst in de Kop) M van Vliet E van Opzeeland

Geplaatst op vrijdag 7 september 2018