actueel
In week 42, dat is van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober, hebben alle eerste, tweede en derde klassen projectweek. Deze duurt drie dagen. Op maandag en dinsdagmorgen is er voor hen gewoon les.
Dinsdagmiddag vieren we met alle leerlingen en docenten dat CSG Eekeringe 25 jaar bestaat.
Klas 4 heeft de hele week schoolexamens. Lees verder...
Geplaatst op woensdag 7 oktober 2015
Dinsdag 6 oktober vanaf 19.30 uur kan een ieder getuige zijn van de presentatie van drie nieuwe bedrijven in de gemeente Steenwijkerland. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee + …. klaar in de Eetkringe. Turbo Flame, Clean Screen en Demajo zijn de jonge ondernemers. Na afloop van de presentaties is er volop gelegenheid om aandelen en producten te kopen. De jonge ondernemers van de bedrijven hebben er alle vertrouwen in dat het rendement zeer hoog zal zijn Lees verder...
Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015
Donderdag 1 oktober a.s. kunnen de leerlingen van de leerjaren 3 en 4 zich onderling weer meten op sportief gebied. Deze ‘strijd’ zal zich afspelen op de velden van v.v. d’Olde Veste op de onderdelen softbal, hockey, handbal en voetbal. De leerlingen moeten daar – in sportkleding- om 8.00 uur aanwezig zijn, zodat de wedstrijden om exact 8.30 uur kunnen beginnen. Deze zullen tot 11.30 uur duren; aansluitend zal de prijsuitreiking voor de beste teams plaatsvinden. Lees verder...
Geplaatst op woensdag 23 september 2015

Ouders/verzorgers ontvangen met enige regelmaat informatie over de kanslessen. Deze informatie kunt u terugvinden op deze pagina. De informatie staat op volgorde genummerd van boven naar beneden.

Geplaatst op vrijdag 18 september 2015
We zoeken een nieuwe ouder in de MR! De huidige Medezeggenschapsraad bestaat uit zes personeelsleden en vijf ouders van leerlingen. Dat laatstgenoemde aantal zouden we ook graag weer op zes brengen, vandaar deze oproep. De laatste jaren is de ouderbetrokkenheid op onze school sterk toegenomen en dat heeft zich ook vertaald in een actieve vertegenwoordiging van de ouders in de MR. Lees verder...
Geplaatst op vrijdag 18 september 2015
Graag nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond op donderdag 17 september 2015. We verwachten u om 19.15 uur in de "Eetkringe". Lees verder...
Geplaatst op dinsdag 15 september 2015