actueel

De leerlingen uit het derde leerjaar zullen de week van 19 maart t/m 23 maart 2018 doorbrengen in bedrijven en instellingen. Deze stage heeft een oriënterend karakter en kan gezien worden als "wennen aan werk".

 

Het doel van de snuffelstage is jongeren in de praktijk te laten kennismaken met arbeid en de aspecten die daarmee samenhangen.

Daarbij kan worden gedacht aan arbeidsbeleving, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverdeling en kennismaken met organisatiestructuren.

Door een week lang te snuffelen in de arbeidsomgeving doen de leerlingen ervaringen op, waardoor zij zich een beter beeld kunnen vormen van werken in de praktijk.

 

Tijdens de stage hebben de leerlingen een digitaal werkboek bij zich. Het is de bedoeling dat zij de opdrachten uit het werkboek - in overleg met de praktijkbegeleider - zoveel mogelijk uitvoeren tijdens de stageweek. Donderdag 29 maart is de inleverdatum van het stagewerkboek.

 

De praktijkbegeleider op de stageplaats zorgt voor de opvang van de leerling op de stage.

De praktijkbegeleider fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak voor de leerling, begeleidt de leerling bij de werkzaamheden en controleert het stage werkboek. Aan het eind van de stage voert de praktijkbegeleider het eindgesprek met de leerling en stagedocent.

 

Elke leerling krijgt een stagedocent toegewezen vanuit de school. De stagedocent bezoekt minstens eenmaal de leerling op zijn stageplek. De stagedocent is aanwezig bij de eindbeoordeling op de stageplek met leerling en praktijkbegeleider en beoordeelt het stage werkboek.

 

De leerling ontvangt een certificaat bij een voldoende voor de snuffelstage en heeft op deze wijze de handelingsopdracht voor het PTA afgesloten.

Geplaatst op maandag 12 februari 2018