actueel


Geachte ouder/verzorger,

 

Woensdag 12 september om 19.00 uur is de eerste ouderavond gepland.

Deze staat in het teken van de kennismaking van u als ouder/verzorger met de mentor. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de overige ouders/verzorgers uit de klas van uw kind en zal de mentor uitleg geven over de inhoud van leerjaar 1. Tevens is er de ruimte om uw eigen vragen te stellen.

Aansluitend aan deze ouderavond zal er voor de ”sportklasouders/verzorgers” tekst en uitleg worden gegeven over de invulling van de sportklas.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

18.45 uur inloop koffie/thee Eetkringe

 

19.00 uur opening ouderavond

 

19.15 uur kennismaking mentor

 

20.15 uur informatie sportklas

 

20.45 uur informeel samenzijn Eetkringe

 

21.30 uur einde

 

 

Daar wij als school het contact met ouders/verzorgers hoog in het vaandel hebben staan, rekenen wij op uw komst.

 

Mede namens alle mentoren klas 1, graag tot de woensdagavond 12 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

F. Wiersma

Leerjaarcoördinator klas 1

Geplaatst op vrijdag 7 september 2018