Basisschool

Beste leerling van groep 8, beste ouder/verzorger, beste leerkracht van de basisschool,

Op deze pagina vertellen wij het één en ander over de overstap van basisschool naar CSG Eekeringe. Er is informatie over de open avonden en verdere kennismaking met de school en een link naar een filmpje dat een indruk geeft van onze school.


Voorlichtingsavonden op de basisscholen

Wij starten meestal in november met voorlichtingsavonden op de basisscholen. De basisscholen organiseren in die periode ouderavonden waar wij, net als de collega-scholen, een presentatie mogen geven over onze school. De meeste scholen organiseren deze avond alleen voor de ouders en een enkele basisschool doet dit voor ouders en leerlingen van groep 8 samen. Veel basisscholen werken samen (vaak per dorp) om een gezamenlijke ouderavond te organiseren op één van de basisscholen. Via de basisscholen wordt u op de hoogte gebracht van de datum en plaats.

 

 

Gesprekken op de basisscholen

Gedurende de basisschoolloopbaan zijn er verscheidene gesprekken met de ouders/verzorgers over het niveau van hun kind. Al vanaf groep 6 wordt in beeld gebracht bij welk niveau van het voortgezet onderwijs het niveau van de leerling past. Dit doet de basisschool via De Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft een objectief beeld bij welk niveau de resultaten van de leerling passen. Op basis van deze plaatsingswijzer en andere, aanvullende informatie zal de basisschool in het gesprek met de ouder/verzorger aangeven wat het uitstroomniveau wordt voor hun kind.


Open avonden 

In de maanden januari en februari vinden de meeste open dagen/avonden plaats. Het is voor ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de uitgelezen mogelijkheid om de scholen voor voortgezet onderwijs van binnen te bekijken. Onze open avonden zijn op woensdagavond 7 en donderdagavond 8 februari 2018. Wij starten dan om 19.00 uur met een gezamenlijk ontvangst in onze kantine, de Eetkringe. Daarna gaan alle groep 8-leerlingen  met hun ouders/verzorgers twee lessen bezoeken van 20 minuten. Na deze lessen is het tijd voor ons open huis en kan de hele school bekeken worden. Er zijn activiteiten in de lokalen om aan mee te doen, er kunnen vragen gesteld worden over de verschillende vakken of over individuele begeleiding, er is koffie, thee en frisdrank, kortom er is genoeg te zien en te doen! Om 21.15 uur stoppen de open avonden en is het tijd om naar huis te gaan.

 

Aanmelden 

Zodra duidelijk is wat het uitstroomniveau wordt voor de leerling en er een school is gekozen, kan de procedure voor aanmelding van start gaan. De basisscholen regelen de aanmelding, zij vullen het aanmeldingsformulier in voor de school van uw/jouw keuze. Dan is er ook nog een deel van het formulier dat door de ouders ingevuld moet worden en daarna moet worden ingeleverd op de basisschool. De basisschool stuurt het totale en helemaal ingevulde aanmeldingsformulier digitaal op naar het voortgezet onderwijs. 

 

Kennismaken met je nieuwe school

Na de aanmelding worden alle nieuw aangemelde leerlingen uitgenodigd voor een stage-ochtend op CSG Eekeringe. Die stage-ochtend vindt dit schooljaar plaats op woensdag 23 mei 2018. De nieuwe leerlingen worden ’s ochtends bij ons op school welkom geheten en volgen daarna vier lessen. Om 12.00 uur zijn de leerlingen weer vrij. Voor de leerlingen die op deze datum verhinderd zijn, bijvoorbeeld vanwege een schoolkamp, organiseren wij ook een kennismaking die een week later plaatsvindt.

Het vervolg van de kennismaking staat gepland in de laatste schoolweek vóór de zomervakantie. De nieuwe brugklassen zijn dan al bekend en iedereen is benieuwd naar zijn/haar nieuwe klasgenoten. Op woensdagmiddag 18 juli 2018 vindt deze nadere kennismaking plaats, je ziet dan voor het eerst je nieuwe klasgenoten en je klassenmentor.


Start schooljaar

Na de grote vakantie starten we het nieuwe schooljaar op maandag 4 september met de docenten en andere medewerkers van de school. Op de dinsdag 5 september zijn de leerlingen aan de beurt. Voor de brugklassers staan de eerste drie dagen van het schooljaar in het teken van kennismaken met de klasgenoten, met de mentor en met het schoolgebouw. Op vrijdag hebben de brugklassers hun eerste lessen en dan ontvangen zij ook per vak hun boeken. Zo zijn ze dan helemaal klaar voor de start op hun nieuwe school!


Feico Wiersma

Leerjaarcoördinator klas 1