vacatures (2)

(1) Beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
Op dit moment is het bestuur van de stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs Wolvega/Steenwijk het bevoegd gezag van de RSG Tromp Meesters, de Praktijkschool Tromp Meesters (beide scholen zijn gevestigd in Steenwijk) en het Linde College in Wolvega. Op 1 januari 2018 fuseert deze stichting met de stichting voor christelijk voortgezet onderwijs Steenwijk, nu nog het bevoegd gezag van CSG Eekeringe te Steenwijk. De nieuwe stichting is een stichting op algemeen bijzondere grondslag (de scholen van de RSG zijn openbaar; CSG Eekeringe is een school voor protestants christelijk en rooms-katholiek onderwijs en het Linde College is een samenwerkingsschool voor rooms-katholiek en openbaar onderwijs) en wordt bestuurd door een College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Het College van Bestuur bestaat vanaf 1 januari 2018 tot en met 2020 uit 2 leden. Dit om de integratie van de twee afzonderlijke stichtingen op een zorgvuldige wijze uit te voeren en de plannen om het onderwijsaanbod in Steenwijk te concentreren op twee, in plaats van de huidige drie, locaties te realiseren.


Bij een besturingsfilosofie, die gebaseerd is op het kleinschalig organiseren van het onderwijs in relatief autonome scholen, past een zo plat mogelijke organisatiestructuur. Daarom wil de stichting in de toekomst de organisatiestructuur op de scholen zodanig aanpassen dat er op de scholen maximaal twee managementlagen zijn en een daarbij passende omvang van het College van Bestuur.

Per 1 januari 2018 zoeken wij een

 

beleidsmedewerker Personeel en Organisatie

 

Het betreft een tijdelijke functie op projectbasis voor 0,8 tot 1,0 fte met standplaats Steenwijk.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen De afdeling Personeel en Organisatie van de stichting VO Steenwijkerland- Weststellingwerf. De beleidsmedewerker ondersteunt het bestuur en de directie op het gebied van de ontwikkeling van het personeelsbeleid en is mede belast met de uitvoering ervan.

 

De afdeling Personeel en Organisatie kent naast de beleidsmedewerker 3 medewerkers. Deze werken op één van de locaties. De beleidsmedewerker verricht de werkzaamheden op bestuursniveau en bewaakt de uitvoering van het beleid op de scholen. De salarisadministratie is uitbesteed.

 

Kennis en vaardigheden

  • brede kennis van het vakgebied P&O, de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de ontwikkelingen op dat gebied en van (de toepassing van) het beschikbare P&O-instrumentarium;
  • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het personeelsbeleid van de onderwijsinstelling;
  • kennis van de beleidsterreinen van de sectoren, van bestuurlijke verhoudingen, alsmede van zich daarin afspelende ontwikkelingen;
  • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling op centraal en sectoraal niveau;
  • vaardigheid in het opstellen van personele plannen en de personeelsbegroting;
  • vaardigheid in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende problematiek op het personeelsgebied.

 

Uw reactie kunt u tot 1 november 2017 sturen naar p.j.sprietsma@rsgtrompmeesters.nl

De gesprekken zullen naar verwachting in week 46 plaatsvinden.(2) Raad van Toezicht VO Steenwijkerland/ Weststellingwerf

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van het VO in Steenwijkerland en Weststellingwerf. M.i.v. 1 januari 2018 omvat de stichting de volgende VO-scholen: RSG Tromp Meesters, Praktijkschool Tromp Meesters en CSG Eekeringe te Steenwijk en het Linde College te Wolvega. VO Wolvega/Steenwijk is de voorlopige werknaam.

Algemene informatie