Basisschool

Beste leerling van groep 8, beste ouder/verzorger, beste leerkracht,
Op deze pagina vertellen wij het één en ander over de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs. CSG Eekeringe en RSG Trompmeesters (locatie Stationsstraat) werken nauw samen. Tijdens de voorlichting op de basisschool heeft u daar al kennis van kunnen nemen. Deze samenwerking leidt tot meer keuzemogelijkheden en maatwerk binnen het VMBO voor uw kind. Belangrijk pluspunten door deze samenwerking zijn de mogelijkheden om , het eigenaarschap, het burgerschap, de samenwerkingscompetenties en de loopbaanoriëntatie van uw kind verder te ontwikkelingen in de continue zoektocht wat bij hen past.

Voorlichtingsavonden op de basisscholen
Wij starten meestal in november met voorlichtingsavonden op de basisscholen. De basisscholen organiseren in die periode ouderavonden waar wij, net als de collega-scholen, een gezamenlijke presentatie mogen geven over onze scholen. De meeste scholen organiseren deze avond alleen voor de ouders en een enkele basisschool doet dit voor ouders en leerlingen van groep 8 samen. Veel basisscholen werken samen (vaak per dorp) om een gezamenlijke ouderavond te organiseren op één van de basisscholen. Via de basisscholen wordt u op de hoogte gebracht van de datum en plaats.

Gesprekken op de basisscholen
Gedurende de basisschoolloopbaan zijn er verscheidene gesprekken met de ouders/verzorgers over het niveau van hun kind. Al vanaf groep 6 wordt in beeld gebracht bij welk niveau van het voortgezet onderwijs het niveau van de leerling past. Dit doet de basisschool via De Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft een objectief beeld bij welk niveau de resultaten van de leerling passen. Op basis van deze plaatsingswijzer en andere, aanvullende informatie zal de basisschool in het gesprek met de ouder/verzorger aangeven wat het uitstroomniveau wordt voor hun kind.

Aanmelden
Zodra duidelijk is wat het uitstroomniveau wordt voor de leerling en er een school is gekozen, kan de procedure voor aanmelding van start gaan. De basisscholen regelen de aanmelding, zij vullen het aanmeldingsformulier in voor de school van uw/jouw keuze. Dan is er ook nog een deel van het formulier dat door de ouders ingevuld moet worden en daarna moet worden ingeleverd op de basisschool. De basisschool stuurt het totale en helemaal ingevulde aanmeldingsformulier digitaal op naar het voortgezet onderwijs.

Kennismaken met je nieuwe school
Na de aanmelding worden alle nieuw aangemelde leerlingen uitgenodigd voor een stage-ochtend op CSG Eekeringe. Die stage-ochtend vindt dit schooljaar plaats op woensdag 19 mei 2021. De nieuwe leerlingen worden om 08.30 uur bij ons op school welkom geheten en volgen daarna vier lessen. Om 12.00 uur zijn de leerlingen weer vrij. Voor de leerlingen die op deze datum verhinderd zijn, bijvoorbeeld vanwege een schoolkamp, organiseren wij ook een kennismaking die een week later plaatsvindt.
Het vervolg van de kennismaking staat gepland in week 25 vóór de zomervakantie. De nieuwe brugklassen zijn dan al bekend en iedereen is benieuwd naar zijn/haar nieuwe klasgenoten. Op donderdagmiddag 24 juni om 14.00 uur tot 15.30 uur vindt deze nadere kennismaking plaats, je ziet dan voor het eerst je nieuwe klasgenoten en je klassenmentor/coach.

Start schooljaar
Na de grote vakantie starten we het nieuwe schooljaar op maandag 23 augustus met de docenten en andere medewerkers van de school. Op de dinsdag 24 augustus zijn de leerlingen aan de beurt. Voor de brugklassers staan de eerste drie dagen van het schooljaar in het teken van kennismaken met de klasgenoten, met de mentor/coach en met de schoolgebouwen. Op vrijdag hebben de brugklassers hun eerste reguliere lessen. De start op hun nieuwe school!

Dhr. F. Wiersma
Leerjaarcoördinator klas 1

bg bottom eekeringe