Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in wettelijk kader

Op CSG Eekeringe is het bestuur de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken. De leiding over de dagelijkse gang van zaken is door het bestuur in handen van de directeur gegeven. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad. Meer informatie over de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) vindt u hier.

Leden van de MR

Ouders, personeelsleden en leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Ouders/verzorgers:

  • De heer K. Beute
  • De heer M. Buiter
  • Mevrouw A. van der Laan
  • Mevrouw E. Vuist

Personeel:

  • De heer R.J. Hogendorp (voorzitter)
  • Mevrouw P. Kooistra
  • De heer R. Nijenhuis
  • De heer A. de Pender
  • Mevrouw H. Schalke
  • Meneer N. Torensma
Contact

Voor contact met de MR kunt u mailen naar mr@eekeringe.nl.


Reglement

Als basis voor de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad wordt gebruik gemaakt van het reglement zoals dat is vastgesteld in onderling overleg tussen bestuur en medezeggenschapsraad. Dit basisreglement vindt u hier.

Basisregelement

bg bottom eekeringe