Kijken naar kansen

Meer maatwerk op CSG Eekeringe

Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is CSG Eekeringe gestart om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de individuele behoefte van leerlingen. Tijdens klassikale lessen werd er voorheen ook al gedifferentieerd, maar dat leverde wat docenten en schoolleiding betreft nog niet voldoende maatwerk op. Daar is een goede oplossing voor gevonden: klassikale lestijd inleveren voor maatwerk via kanslessen.
Alle lessen van 50 minuten zijn teruggebracht tot 45 minuten en de tijd die daarbij gewonnen is, wordt via kanslessen in maatwerk gestoken.
Bij elk vak en in elke klas zijn er wel een paar leerlingen die moeite hebben met het niveau. Zij kunnen naast extra hulp in de les via kanslessen bijgespijkerd worden. Ook zijn er leerlingen die mogelijk meer aankunnen voor een vak. Deze leerlingen kunnen verdieping krijgen tijdens de kanslessen of bijgespijkerd worden voor een hoger niveau. Voor leerlingen die achterliggen voor een vak wordt met de kanslessen tijd gecreëerd om bij te werken. Daarnaast zijn er veel leerlingen die iets extra’s willen doen naast hun lessen, wat niet per definitie specifiek voor een vak is, bijvoorbeeld deelnemen aan de musical of de sportklas.
Er is dus na de reguliere vaklessen veel bedrijvigheid in de lokalen op CSG Eekeringe. Veel van deze leerlingen doen dit op eigen initiatief omdat ze graag extra hulp ontvangen, maar er is ook een groep die door een docent voor een kansles wordt ingeschreven. Beide opties zijn mogelijk. Het initiatief kan bij de leerling liggen, maar ook bij de docent. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Mocht een leerling dit nog lastig vinden, of tegen problemen aanlopen, dan nemen de docenten daarin hun verantwoordelijkheid.
De kanslessen zijn ingevoerd omdat we als school meer uit de individuele leerling willen halen. Tijdens een kansles kan er meer tijd en aandacht worden gegeven aan de individuele leerling, zodat hij/zij meer uit zichzelf kan halen en optimale resultaten kan behalen. Dat vraagt van de vakdocenten en de mentoren dat de leerlingen nauw gevolgd en gecoacht worden en dat er regelmatig overleg is met ouders als er bijgestuurd moet worden.
De ervaringen van de vorige schooljaren zijn positief. De docenten geven aan dat ze nog steeds de lesstof goed kunnen overdragen in iets minder klassikale tijd. Ze hebben daarnaast goed in beeld welke leerlingen extra ondersteuning behoeven en ze hebben voldoende tijd om leerlingen extra te bedienen na de reguliere lessen.
De kanslessen dragen bij aan een gezonde en ambitieuze leersfeer op CSG Eekeringe: opbrengstgericht werken met daarbij gerichte aandacht voor de individuele leerling.

bg bottom eekeringe