Ongewenst gedrag

Leerlingen worden geacht zich altijd aan de schoolregels te houden.
Dit geldt voor reguliere schoolactiviteiten, maar ook voor bijzondere activiteiten die niet in het schoolgebouw zelf plaatsvinden maar wel regelmatig door de school worden georganiseerd. Hier kun je denken een excursies, meerdaagse reizen, theaterbezoeken of sportdagen.
De directie behoudt zich het recht voor leerlingen die zich niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden de toegang tot andere activiteiten te beperken of te verbieden.
Wangedrag kan zelfs leiden tot een verbod om met een meerdaagse reis mee te gaan. Als de directie een dergelijke beslissing neemt hebben ouders recht op teruggave van eventueel al gespaarde gelden.

De directie

bg bottom eekeringe