Passend onderwijs

Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 is passend onderwijs van start gegaan.
Op de volgende website van ons samenwerkingsverband kunt u veel informatie vinden over passend onderwijs; www.vo2203.nl

Werkwijze Passend Onderwijs op CSG Eekeringe
Ouders van leerlingen in de eindgroep van het basisonderwijs die zich oriënteren op het voortgezet onderwijs en die verwachten dat voor hun kind meer dan gemiddelde extra begeleiding noodzakelijk is, nodigen wij van harte uit om medio november al een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek op onze school.

  • Een leerling wordt aangemeld op CSG Eekeringe. De plaatsingscommissie, bestaand uit mevr. A. Tiesnitsch (zorgcoördinator) en dhr. D. Vossenbelt (adjunct-directeur), gaat kijken of er een meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte is bij de leerling.
  • Indien dit laatste het geval is, zal het dossier beoordeeld worden door de commissie van arrangeren van CSG Eekeringe. De commissie arrangeren bestaat uit de plaatsingscommissie, aangevuld met een orthopedagoog.
  • Deze commissie van arrangeren van CSG Eekeringe bepaalt of de leerling wel of niet geplaatst kan worden.
    - Indien de leerling geplaatst kan worden, zal er een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) en een arrangement opgesteld worden voor de leerling.
    - Indien de leerling niet geplaatst kan worden, zal er een plek gezocht worden op een reguliere VO-school die wél de begeleiding kan bieden voor de leerling, of er zal een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) voor het speciaal onderwijs aangevraagd worden.

Tijdens bovenstaande werkwijze is goede communicatie met de afleverende basisschool en de ouders/verzorgers zeer gewenst.

Voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met school en doorvragen naar mevr. Tiesnitsch of dhr. Vossebelt.

 

SOP CSG Eekeringen januari 2018

bg bottom eekeringe