Spreekavonden

Regelmatig contact tussen ouders en school stellen we zeer op prijs en is belangrijk voor uw kind én voor de school.
Er zijn 4 avonden in het jaarrooster opgenomen waarop u in de gelegenheid wordt gesteld in gesprek te gaan met docenten en/of de mentor over de vorderingen van uw kind. U kunt zich voor deze avonden aanmelden en dan opgeven welke 2 collega’s u wilt spreken.

Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen drie keer een rapport. Zowel na het eerste als na het tweede rapport is er een spreekavond om de resultaten te bespreken met de docenten van uw keuze.

Via de e-mail ontvangt u een uitnodiging voor de spreekavond. U kunt zich daarna voor de spreekavond digitaal aanmelden in Magister.

Op de Eekeringe site onder het kopje “Magister” staat onderstaande link met de handleiding.
Download hier de handleiding voor het inschrijven op spreekavonden via Magister.
Als blijkt dat het aantal aanvragen de capaciteit aan docenten overtreft, dan is het mogelijk dat u op de middag, vanaf 16.00 uur, wordt ingeroosterd.

Heeft u vragen over een vak, maak dan een afspraak met de betreffende vakdocent. Voor andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot uw kind is het voor die avond ook mogelijk om een afspraak met de mentor te maken.

Tijdens de spreekavond is ook een vertegenwoordiging van de oudergeleding van onze MR aanwezig. U kunt zonder afspraak met deze ouder(s) in gesprek.

Naast het rapport houden de leerlingen uit klas 1 en 2 zelf een cijferkaart bij, waarop alle behaalde cijfers worden genoteerd. Er worden door het jaar ook drie avonden vastgelegd waar ouder/verzorgers n.a.v. de cijferkaart kunnen komen praten met een docent. Overigens kunt u de behaalde cijfers altijd inzien op Magister.

Uiteraard kunt u overdag de school bellen of mailen. Op onze site staan ook de mailadressen van alle collega’s.

bg bottom eekeringe