Activiteiten

Er wordt gelukkig niet alleen les gegeven op school. Door het jaar heen staan er veel activiteiten op het programma. Dit kunnen bijvoorbeeld schoolfeesten, klassenavonden of een inzamelactie voor een goed doel zijn.

In Klas 3 wordt een meerdaagse schoolreis gemaakt.

Incidenteel worden excursies voor diverse vakken gehouden. Het is mogelijk dat een extra bijdrage in de kosten wordt gevraagd.
Mededelingen betreffende schoolreizen en excursies ontvangt u per mail.
We gaan er vanuit dat alle leerlingen aan alle activiteiten deelnemen die door de school worden georganiseerd op een lesdag.

Naast de introductie en projectweken worden in de eerste drie leerjaren projectdagen gehouden. (foto's van deze activiteiten vindt u in ons fotoalbum)

In het derde leerjaar hebben alle leerlingen een periode het project "Snuffelstage", waarin de leerlingen een week als stagiair meelopen op allerlei verschillende arbeidsplaatsen.

Schoolfeesten
Gedurende het schooljaar vinden er schoolfeesten plaats. Deze worden meestal voorafgaande aan een vakantie gehouden. De leerlingenraad is belast met de organisatie en een deel van de uitvoering van deze feesten. In verband met de veiligheid kunnen de leerlingen alleen op vastgestelde tijden het gebouw in. De avond eindigt altijd om 24.00 uur. Natuurlijk mogen leerlingen wel eerder weg. Er worden geen alcoholhoudende dranken geschonken.

Sinterklaas
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas de school.

Christelijke feesten
De Kerst- en Paasviering worden gevierd en met de leerlingen voorbereid, waardoor ze zoveel mogelijk betrokken raken bij de viering.

Klassenavonden
Klassenavonden worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de mentor, die daarbij ook aanwezig is. De leerlingen stellen in overleg met de mentor een programma samen, dat binnen of buiten de school plaats kan vinden.

De regels hiervoor zijn:
• de mentor deelt de ouders/verzorgers per mail mee wanneer er een klassenavond is.
• het te gebruiken lokaal kan worden "aangekleed" in het bijzijn van de mentor.
• de eerstvolgende ochtend dient het lokaal weer beschikbaar te zijn voor de lessen.
• er worden geen alcoholhoudende dranken genuttigd

De sluitingstijden zijn:
klas 1: 22.00 uur
klas 2: 22.30 uur
klas 3: 23.00 uur
klas 4: 23.00 uur.

Soms houden meerdere klassen van één leerjaar gezamenlijk een klassenavond. Ook dan gelden dezelfde regels. Avonden die buiten de school om worden gehouden, vallen alleen dan onder de verantwoordelijkheid van de school als een mentor/docent aanwezig is.

bg bottom eekeringe