Bovenbouw

In klas 3 en 4 werken leerlingen op één van de volgende niveaus: basis, kader of MAVO.

VMBO beroepsgericht
De basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen kiezen één van de onderstaande afdelingen:

  • Bouw, Wonen en Interieur
  • Zorg en Welzijn
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Dienstverlening & Producten

De leerlingen werken op deze afdelingen met WPS. Dit staat voor werkplekkenstructuur, een op de echte werkvloer lijkende leeromgeving. Vele op de praktijk lijkende plekken in een lokaal waar leerlingen instructie krijgen, opdrachten maken en praktisch bezig zijn in groepen of juist zelfstandig. Voor de verwerking gebruiken de leerlingen hun laptop.

MAVO
De leerlingen kiezen in klas 3 in samenspraak met de decaan hun vakkenpakket voor hun laatste jaar.

Standaard bestaat deze uit 6 vakken waarin examen wordt gedaan.


Stage

Leerlingen moeten weten wat er te koop is in de maatschappij. Stage als middel om ervaringen op te doen en je oriënteren op het beroepenveld vinden we belangrijk.

  • In het derde leerjaar hebben alle leerlingen een arbeid oriënterende stage van een week, de zogenaamde Snuffelstage.
  • In het vierde jaar komen daar nog beroepsgerichte stages bij.
  • basisleerlingen uit klas 4 gaan één dag in de week buiten de school op stage.

Kopklas
Voor basisleerlingen die een basis 4 diploma hebben behaald bestaat de mogelijkheid om in één extra jaar een Kader diploma te behalen. Voor leerlingen die dit theoretisch aankunnen, dit ter beoordeling door de docentenvergadering, is dit een mogelijkheid om één jaar te winnen in het MBO.

Slagingspercentage 
Het rendement van het onderwijs op CSG Eekeringe is hoog.

Afgelopen jaren slaagden gemiddeld 98% van de leerlingen. Van de geslaagden is ruim 20 % gedurende hun schooltijd opgestroomd, dit wil zeggen dat ze op een hoger niveau eindexamen hebben gedaan dan waarop ze hier in de brugklas gestart zijn.

bg bottom eekeringe