Missie en visie

De centrale waarden van waaruit wij willen werken, zijn:

  • Veiligheid
  • Ambitie
  • Verantwoordelijkheid

Deze waarden geven aan waardoor we ons in ons leven willen laten leiden.

Onze missie is:

  • CSG Eekeringe: veilig, ambitieus, kansrijk!

De missie geeft aan waar we als school voor willen staan, voor onze leerlingen, hun ouders en onze omgeving. Hier mag iedereen ons op aanspreken. Mensen van buiten de school, maar vooral ook leerlingen en hun ouders. Ook als bestuur, directie en medewerkers willen we elkaar daar onderling op aanspreken.

Onze visie is:

  • CSG Eekeringe is een open, christelijke school waarin we voor elkaar klaar staan, omzien naar elkaar en doen wat we zeggen. We stimuleren leerlingen en medewerkers hoge doelen na te streven. Binnen een duidelijke structuur worden de leerlingen begeleid op een manier die bij hen past en hen aanspreekt. In de beroepsgerichte afdelingen via een breed, praktisch aanbod. Binnen MAVO via een verdiept, cognitief programma.

De gekozen waarden, visie en missie zijn voor ons de hoekstenen waarop we onze beleid voor de komende jaren willen bouwen. Het zijn ook de toetsstenen. Alles wat we ontwikkelen, toetsen we aan onze waarden, visie en missie. We zullen onszelf voortdurend de vraag stellen of datgene wat we doen of maken, een bijdrage betekent voor het waarmaken van onze missie.

bg bottom eekeringe