Vernieuwde onderbouw

De onderbouw op CSG Eekeringe
De eerste twee leerjaren op CSG Eekeringe noemen we de onderbouw en daarin gebeuren voor de nieuwe leerlingen veel belangrijke dingen.

Gewenning
Het wennen aan de nieuwe school, aan het voortgezet onderwijs, is het eerste dat we heel belangrijk vinden. Ten opzichte van de basisschool zijn er namelijk nogal wat veranderingen: het wisselen van lokalen gedurende de dag, veel verschillende vakken en daarbij vaak verschillende docenten en als brugklasser ben je ook weer de jongste van de school. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen en met plezier naar CSG Eekeringe komen.

Niveau
Gedurende de eerste twee jaar is het onze taak om alle leerlingen goed voor te bereiden op de bovenbouw. Op het gebied van kennis en vaardigheden kijken we daarom de eerste twee jaar goed of elke leerling op het juiste niveau zit. Mocht een leerling uitstekend presteren en meer aankunnen, dan gaan we die leerling een hoger niveau aanbieden. Als dat goed gaat, kan die leerling het jaar daarna op een hoger niveau aan de slag. Voor een leerling die te veel op de tenen moet lopen en dan nog onvoldoende cijfers haalt, is het beter om op een lager niveau verder te gaan. Dit alles gaat altijd in goed overleg met de ouders/verzorgers. In vrijwel alle gevallen gebeurt het aanbieden van een hoger of lager niveau gedurende het schooljaar, binnen de klas. De leerlingen hoeven dus op dat moment niet naar een andere klas.


Onderwijsactiviteiten
De leerlingen zitten tijdens de lesweek bij veel verschillende vakken De lessentabel per niveau per leerjaar is na te lezen in de schoolgids. Naast al deze lessen bieden we leerlingen nog veel meer activiteiten aan, zoals bijvoorbeeld de projectweken.

Vier keer per schooljaar heeft de onderbouw een dergelijke projectweek.
Tijdens deze projectweken gaat het opdoen van kennis, het leren en uitvoeren van vaardigheden en het hebben van plezier vaak hand in hand. Mens en Natuur, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij en Sport en Bewegen zijn de vier thema’s tijdens de projectweken. De projectweken kenmerken zich o.a. door veel praktisch leren, samenwerken, zelfstandig werken, presenteren, gastlessen en excursies.


Begeleiding
We gaan op CSG Eekeringe uit van het principe dat we alle leerlingen de kans geven om een nieuwe start te maken. Vanzelfsprekend houden we wel rekening met de belangrijke gegevens die meekomen van de basisschool. Na de nieuwe start brengen we na enkele maanden in kaart welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Voorbeelden van die extra begeleiding zijn: huiswerkbegeleiding, extra rekenen, spelling en Engels, hulp bij dyslexie en faalangst, etc.

De mentoren zijn de aangewezen personen die bovenstaande processen in de gaten houden. Zij weten hoe het gaat met de cijfers, of een leerling lekker in zijn/haar vel zit en of er extra begeleiding gewenst is. De mentoren zijn dan ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Naar de bovenbouw
De onderbouw is de afgelopen jaren een goede basis gebleken voor het voltooien van een opleiding op onze school. Na twee jaar stromen de beroepsgerichte leerlingen door naar de afdelingen Jong Ondernemen, Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Commercie en de MAVO-leerlingen gaan op voor hun theoretische MAVO-diploma.

bg bottom eekeringe