Waar leiden wij voor op?

CSG Eekeringe is een school voor VMBO en MAVO.

VMBO 
Na de de eerste twee jaren stromen de leerlingen door naar een van de twee leerwegen van het VMBO:

  • de kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
    binnen de afdelingen Jong Ondernemen, Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn krijg je 4 theorievakken en 2 beroepsgerichte vakken.
  • de basisberoepsgerichte leerweg (BB)
    binnen de afdelingen Jong Ondernemen, Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn krijg je 4 theorievakken en 2 beroepsgerichte vakken.

MAVO
De leerlingen kiezen in klas 3 in samenspraak met de decaan hun vakkenpakket voor hun laatste jaar. Standaard bestaat deze uit 6 vakken waarin examen wordt gedaan.

Een VMBO of MAVO diploma. En dan?
Dan komt het MBO in beeld. Het MBO kent 4 niveaus. Het niveau van het VMBO diploma bepaalt op welk niveau leerlingen instromen in het MBO.
Met een MAVO diploma kunnen leerlingen ook doorstromen naar het HAVO. Met een HAVO diploma kun je naar het HBO.

bg bottom eekeringe