Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht van SVOSW bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
De heer G. Aukema voorzittter
Mevrouw R. Zijlstra vice-voorzitter
De heer R. Westerbeek lid
mevrouw G. Tol lid
Mevrouw I. Soeters lid
De heer F. Haven lid
Mevrouw S. Weistra lid

Het uitgangspunt van de raad van toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor SVOSW.

bg bottom eekeringe