Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht van SVOSW bestaat uit de volgende personen:

NaamFunctie
De heer G. Aukemavoorzittter
Mevrouw R. Zijlstravice-voorzitter
De heer R. Westerbeeklid
mevrouw G. Tollid
Mevrouw I. Soeterslid
De heer F. Havenlid
Mevrouw S. Weistralid

Het uitgangspunt van de raad van toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor SVOSW.

bg bottom eekeringe