Rekenen

De Rekentoets VO telt ook in schooljaar 2018-2019 niet mee voor het behalen van het diploma in vmbo en havo. Wel is het verplicht voor alle leerlingen op vmbo en havo de rekentoets te maken. Het resultaat wordt op de eindcijferlijst vermeld. De leerlingen krijgen 4 kansen om de Rekentoets VO te halen. Op CSG Eekeringe hebben we deze 4 afnames over leerjaar 3 en 4 verdeeld.

Aangezien de rekenvaardigheid vergroten een doorlopend proces is naar de eindtoets toe, hebben we ervoor gekozen om de rekencijfers niet mee te laten tellen in de normering om over te gaan of niet. Als u cijfers in magister ziet staan achter het vak rekenen, dan zullen deze de weging 0 meekrijgen, wat betekent dat het niet meetelt. U kunt dan echter wel zien hoe uw kind ervoor staat en hem of haar wellicht motiveren om thuis meer te oefenen met het programma ‘Smartrekenen’. Uiteraard analyseren wij de resultaten van de leerlingen ook en passen onze begeleiding en lessen daar op aan.

Het rekenonderwijs op CSG Eekeringe is weggezet in de kanslessen, zodat we leerlingen die de toets al gehaald hebben, vrijstelling kunnen geven.

de rekentoets VO

Wij bieden vijf verschillende versies van de rekentoets aan:

2F: voor alle vmbo-leerlingen
2A: voor vmbo-basis, als ze minstens één maal de toets 2F gemaakt hebben. (In de 2A-toets wordt de vaardigheid Rekenen puurder getest door het aanpassen van de vraagstelling.)
2ER: voor leerlingen met ernstige rekenproblemen. Aantoonbaar bewijs is noodzakelijk.
2A-ER: voor basis-leerlingen met ernstige rekenproblemen. Aantoonbaar bewijs is noodzakelijk.
3F: voor leerlingen die de 2F-toets met een 8 of hoger hebben afgerond. (3F is het niveau dat behaald moet worden in het MBO of op het VWO)

Als uw kind een 6 of hoger heeft gehaald en hiermee tevreden is, hoeft er niet meer gerekend te worden. Zo heeft hij/zij meer tijd en energie om aan de examenvakken te besteden.

Meer informatie over de rekentoets vindt u op:

https://www.examenblad.nl/onderwerp/rekentoets-vo/2018

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kaders-rvo-2017-2018/2018/f=/brochure_rekentoets_VO_2018_def.pdf

Voor vragen en aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met:

M.J.G.H. Halman
Rekencoördinator
mjhalman@eekeringe.nl

bg bottom eekeringe